Pyrolýzní jednotka


  • slouží k energetickému využití odpadů jako biopalivo a stává se obnovitelným energetickým zdrojem tepla a elektrické práce
  • provoz je plněautomatický včetně připojení do sítě
  • vyrábíme podle množství, druhu a stavu paliva dle energetických potřeb zákazníka


  • © 2013 • Hanka Nen Victory • všechna práva vyhrazena